SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
3
7
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 16/12/2015, 08:20

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

 

1. Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 15.017 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 12% so với năm 2014 và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (theo giá 2010 ước tăng 5,4%). Trong đó: Khu vực nông nghiệp đạt 6.159,65 tỷ đồng, tăng 8,47%; khu vực công nghiệp và xây dựng 3.723,83 tỷ đồng, tăng 14 %; khu vực dịch vụ 5.133,4 tỷ đồng, tăng 15,03% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Khu vực nông nghiệp chiếm 47,62%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,36% và dịch vụ chiếm 27,02% trong GRDP. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 44,6 triệu đồng/người/năm.
2. Kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực:
- Về Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp ước đạt 13.870 tỷ đồng, tăng 8,42% so cùng kỳ (theo giá 2010, ước tăng 3,9% so cùng kỳ).
Trồng trọt tiếp tục phát triển ổn định; tổng sản lượng lúa trong năm ước đạt 1.040.000 tấn, đạt 100,48% kế hoạch và bằng 100,28% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản tiếp tục phát triển khá:Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong năm đạt 290.000 tấn (trong đó, tôm 118.500 tấn, cá và thủy sản khác 171.500 tấn), đạt 100% kế hoạch, tăng 2,15% so cùng kỳ.
Về xây dựng nông thôn mới: Đến 20/11/2015, toàn tỉnh có 08 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt từ 15 - 18/19 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10 - 14/19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 05 - 09/19 tiêu chí.
- Về Công nghiệp – Xây dựng
Ước giá trị sản xuất công nghiệp (giá 1994) trong năm đạt 7.601,5 tỷ đồng, tăng 13,79% so với cùng kỳ (theo giá 2010, tăng 8,5% so cùng kỳ). Các sản phẩm công nghiệp phục vụ sản xuất tiêu dùng đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ gồm: Thủy sản đông lạnh đạt 59.700 tấn, tăng 6,38%; sản phẩm xay xát gạo 620 nghìn tấn, tăng 6,9%; muối Iốt 6.800 tấn, tăng 9,68%; điện thương phẩm đạt 845 triệu kwh, tăng 20%; nước thương phẩm 7,85 triệu m3, tăng 9,79%; bia sản xuất 50 triệu lít tăng 5,26% so cùng kỳ.
Công tác quản lý quy hoạch được thực hiện khá tốt; các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh có sự phát triển nhanh về số lượng nhà ở, các công trình kiến trúc, các cơ sở kinh doanh... góp phần hình thành những khu đô thị sầm uất. Việc phát triển đô thị được triển khai thực hiện tích cực, đặc biệt huyện Giá Rai đã được nâng lên thành thị xã Giá Rai (theo Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Giá Rai và 03 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), đơn vị hành chính được sắp xếp lại, hiện toàn tỉnh có 10 phường, 05 thị trấn và 49 xã.
- Phát triển thương mại dịch vụ
Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng ước đạt 42.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 447,5 triệu USD, bằng 100% kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ.
Hoạt động du lịch tiếp tụccó bước phát triển, hạ tầng du lịch được cải thiện, công tác xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Doanh thu, khách du lịch tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tổng doanh thu du lịch - dịch vụ khoảng 960 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014; đón tiếp khoảng 1,1 triệu lượt khách, đạt 105,7% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ (trong đó, có 380 ngàn lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú) và có khoảng 35 ngàn lượt khách quốc tế, đạt 100% kế hoạch năm. Đặc biệt, trong năm đã xây dựng hoàn thành 02 sản phẩm du lịch là Khu Quán âm phật đài và Khách sạn Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu, nâng tổng số điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh lên 08 điểm và là tỉnh có số điểm du lịch tiêu biểu nhiều nhất khu vực.
Hoạt động vận tải vẫn duy trì ở mức tăng khá, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải trong và ngoài tỉnh. Khối lượng vận chuyển hành khách đạt 84,122 triệu HK, đạt 103,74% kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ; Lượng luân chuyển hành khách đạt 1.950,23 triệu HK.Km, đạt 102,8% KH, tăng 10% so cùng kỳ; Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 10,776 triệu tấn, đạt 103,76% kế hoạch, tăng 11,01% so cùng kỳ; Lượng luân chuyển hàng hóa đạt 529,28 triệu tấn.Km đạt 103,74% kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ. 
- Về Tài chính - Tín dụngTổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm ước đạt 2.147 tỷ đồng, bằng 111,24% dự toán (trong đó, thu trong cân đối ước đạt 1.287 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, bằng 98,71% so cùng kỳ). Trên cơ sở nguồn thu đạt được, cộng với số bổ sung từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn, thường xuyên đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.598,744 tỷ đồng, bằng 105,8% dự toán, tăng 7,27% so cùng kỳ (trong đó, chi trong cân đối ước thực hiện 3.738,744 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, tăng 9,09% so cùng kỳ).
          Về tín dụng: Vốn huy động ước đạt 12.500 tỷ đồng, tăng 11,95% so với cuối năm 2014. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 16.100 tỷ đồng, tăng 12,19% so với cuối năm 2014, chất lượng tín dụng kiểm soát tương đối tốt, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ.
          - Đầu tư phát triển - Thu hút đầu tư: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 10.810 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 18,53% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trong năm ước đạt 1.956,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

          Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh: Trong năm, tỉnh đã trao chủ trương đầu tư cho 06 dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án, với tổng vốn đăng ký 671,8 tỷ đồng án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 126 dự án có chủ trương đầu tư; trong đó có 74 dự án ngoài ngân sách được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng và 19 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 72,4 triệu USD.

          - Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể: Về phát triển doanh nghiệp: Trong năm số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 269 doanh nghiệp, tăng 13,98% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 767 tỷ đồng, tăng 9,25% so cùng kỳ; có 75 doanh nghiệp giải thể, tăng 35 doanh nghiệp so cùng kỳ. Ước đến 31/12/2015, theo hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.790 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 13.979 tỷ đồng. 

              Tải Báo cáo tại đây:Báo cáo 294/BC-UBND

Phòng Tổng hợp

 

 


Số lượt người xem: 679 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày