SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
7
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 04/12/2015, 09:55

Tình hình phát triển kinh tế tháng 11/2015

1. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt: Ước đến cuối tháng 11/2015, toàn tỉnh thu hoạch dứt điểm 56.309 ha lúa Hè Thu, năng suất bình quân 5,79 tấn/ha, sản lượng đạt 325.957 tấn. Tổng sản lượng lúa thu hoạch lũy kế 11 tháng lên 680.873 tấn, bằng 65,78% kế hoạch và tăng gần 1% so cùng kỳ. Lúa vụ mùa xuống giống 74.500 ha (trong đó lúa cao sản 2.569 ha, lúa Thu Đông 45.464 ha, lúa trên đất tôm - lúa 26.467 ha) bằng 94,48% kế hoạch.
Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản: Sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 16.084 tấn, lũy kế 11 tháng 172.073 tấn, đạt 93,52% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ.
Về khai thác thủy sản: Tổng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 5.525 tấn, nâng lũy kế 11 tháng 100.699 tấn (trong đó tôm 14.143 tấn, cá và thủy sản khác 86.556 tấn)đạt 95% kế hoạch, tăng 2,2% cùng kỳ.
Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tháng 11 ước 21.609 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 11 tháng năm 2015 lên 272.772 tấn (tôm 110.294 tấn, cá và thuỷ sản khác 162.478 tấn), đạt 94,06% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ.
2. Công thương nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 878,7 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2015 lên 6.951,6 tỷ đồng, bằng 90,88% kế hoạch, tăng 14,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng đạt 3.250 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 11 tháng lên 35.999 tỷ đồng, đạt 85,71% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 55,73 triệu USD, nâng kim ngạch 11 tháng lên 431,33 triệu USD, bằng 96,39% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
3. Đầu tư - Xây dựng
Ước tính tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng đạt 1.027,55 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 11 tháng lên 9.883,72 tỷ đồng, đạt 91,43% kế hoạch, tăng 9,8% so cùng kỳ.
Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 17 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 269,15 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm đến nay lên 249 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 1.296,95 tỷ đồng, tăng 29,69% về số lượng doanh nghiệp và tăng hơn 2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh được quan tâm cải thiện nhất là tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn, minh bạch, công khai. Trong 11 tháng năm 2015 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự ánvới tổng vốn đầu tư 324,5 tỷ đồng.
4. Tài chính - Ngân hàng
Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 183,30 tỷ đồng, nâng tổng thu 11 tháng đầu năm lên 2.021,27 tỷ đồng, tăng 4,73% dự toán, bằng 99,55% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 1.177,48 tỷ đồng, tăng 0,6% dự toán, bằng 95,7% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước đạt 843,79 tỷ đồng, tăng 11,03% dự toán, tăng 5,97% so cùng kỳ, trong đó thu từ xổ số kiến thiết 800 tỷ đồng, vượt 14,29% dự toán, tăng 9,14% so cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách trong tháng là 755,65 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 11 tháng đầu năm lên 3.762,4 tỷ đồng, bằng 86,56% dự toán, tăng 5,09% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 3.277,03 tỷ đồng, bằng 91,36% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ. Chi qua quản lý ngân sách ước đạt 485,37 tỷ đồng bằng 63,8% so dự toán, tăng 0,03% so cùng kỳ.
5. Giao thông vận tải
Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 11 tháng ước thực hiện 9.880 nghìn tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ, luân chuyển 487.370 nghìn tấn.km, tăng 11,2% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 77.280 nghìn hành khách, tăng 11,1%; luân chuyển đạt 1.799,880 nghìn hành khách.km, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 635 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày