SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
1
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 19/11/2015, 13:45

Tình hình phát triển kinh tế tháng 10/2015

1. Sản xuất nông nghiệp

Ước đến cuối tháng 10/2015, toàn tỉnh xuống giống 56.309 ha lúa Hè Thu,đạt 100,1% kế hoạch và 100,6% cùng kỳ.Lúa vụ mùa xuống giống 64.469 ha (trong đó lúa cao sản 2.569 ha, lúa Thu Đông 36.200 ha, lúa trên đất tôm - lúa 25.700 ha) bằng 81,76% kế hoạch. Tổng sản lượng lúa thu hoạch trong tháng 52.823 tấn, nâng lũy kế 10 tháng đầu năm 658.528 tấn bằng 63,63% kế hoạch và 101,1% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tháng 10 ước 25.045 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2015 lên 251.163 tấn (tôm 83.784 tấn, cá và thuỷ sản khác 167.379 tấn), đạt 86,6% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

2. Công thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 847,4 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2015 lên 6.103,8 tỷ đồng, bằng 79,8% kế hoạch, tăng 14,4% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng đạt 3.250 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 10 tháng lên 33.094,3 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch, tăng 17,0% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 51,41 triệu USD, nâng kim ngạch 10 tháng lên 381,43 triệu USD, bằng 85,2% kế hoạch, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư - Xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng đạt 1.046,2 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 10 tháng đầu năm lên 8.856,2 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ.

Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 18 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 30,2 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm đến nay lên 227 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 645,9 tỷ đồng, tăng 42,8% về số lượng doanh nghiệp và tăng 13,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh được quan tâm cải thiện nhất là tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn, minh bạch, công khai. Trong 10 tháng năm 2015 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự ánvới tổng vốn đầu tư 324,5 tỷ đồng.

4. Tài chính - Ngân hàng

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 168,9 tỷ đồng, nâng tổng thu 10 tháng đầu năm lên 1.850,3 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán, tăng 2,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 1.088,3 tỷ đồng, đạt 93% dự toán, tương đương so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước đạt 762 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán, tăng 6,0% so cùng kỳ, trong đó thu từ xổ số kiến thiết 725 tỷ đồng, vượt 3,6% dự toán, tăng 9,9% so cùng kỳ.

Ước tính tổng chi ngân sách trong tháng là 548,1 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 10 tháng đầu năm lên 3.297,9 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán, giảm 1,2% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 2.905,04 tỷ đồng, bằng 81% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ. Chi qua quản lý ngân sách ước đạt 392,8 tỷ đồng bằng 51%, tăng 75,7% so cùng kỳ.

5. Giao thông vận tải

Công tác quản lý giao thông, đảm bảo ATGT trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 10 tháng ước thực hiện 8.900 nghìn tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ, luân chuyển 433.260 nghìn tấn.km, tăng 11,2% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 70.895 nghìn hành khách, tăng 11,8%; luân chuyển đạt 1.525 nghìn hành khách.km, tăng 11,8% cùng kỳ./.

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 640 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày