SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
7
4

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 15/10/2015, 10:15

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 9 tháng năm 2015

               Tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh năm 1994) tăng 11,87% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nông nghiệp tăng 5,13%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,78%; khu vực dịch vụ tăng 18,36% so với cùng kỳ; các lĩnh vực sản xuất phát triển tích cực và tăng cả về số lượng và chất lượng.

Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản:Tuy còn nhiều khó khăn, tình hình thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp,... nhưng do có sự chủ động và dự báo đúng tình hình nên đã kịp thời đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn; giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nên tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống 151.736 ha lúa; sản lượng thu hoạch 621.766 tấn (đạt 60,07% kế hoạch); tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 228.836 tấn, (đạt 78,9% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ); chăn nuôi tiếp tục được duy trì ổn định, tình hình dịch bệnh được khống chế.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Được sự quan tâm thực hiện của các cấp, các ngành cùng với sự ủng hộ đóng góp của người dân; đến nay, đã có 8 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 09 xãđạt từ 15 - 18/19 tiêu chí, 19 đạt từ 10 - 14/19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 - 9/19 tiêu chínông thôn mới.
Lĩnh vực Công - Thương nghiệp tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 1994) 9 tháng năm 2015 đạt 5.147,5 tỷ đồng, (tăng 14,3% so cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 27.092 tỷ đồng, tăng 14,2% so cùng kỳ. Tuy nhiên, do nhu cầu nhập khẩu của thị trường thế giới tăng chậm, biến động tỷ giá USD, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường làm cho giá xuất khẩu giảm;kim ngạch xuấtkhẩu 9 tháng đạt 341,7 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực dịch vụ, du lịchtiếp tục có bước phát triển; hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, các dịch vụ du lịch ngày càng phong phú và có chất lượng hơn. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch - dịch vụ khoảng 768 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ; đón tiếp khoảng 961 ngàn lượt khách, đạt 87,4% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ và có khoảng 28 ngàn lượt khách quốc tế, đạt 80% kế hoạch.
Về thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp: Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016. Trong 09 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự án, với tổng vốn 324,5 tỷ đồng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần được cải thiện. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến ngày 24/9/2015 là 202 doanh nghiệp, tăng 56 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 601 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. trong điều kiện nguồn vốn đầu tư khó khăn, UBND tỉnh đã tăng cường các biện pháp thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính; phối hợp giải quyết nhanh thủ tục đầu tư,... đã thu hút thêm các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ một số công trình quan trọng của tỉnh, góp phần nâng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 7.810 tỷ đồng (tăng 17,5% so cùng kỳ)
Công tác đầu tư xây dựng:Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức phân khai các nguồn vốn đầu tư phát triển đến các chủ đầu tư và kịp thời phân bổ khi Trung ương giao kế hoạch; tiến hành thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định, đến nay đã bảo vệ vòng 2. Các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm, đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.149 tỷ đồng (đạt 55,4% kế hoạch). Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư khó khăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thu hút thêm các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ một số công trình quan trọng của tỉnh, góp phần nâng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 7.810 tỷ đồng (tăng 17,5% so cùng kỳ)
Về thu - chi ngân sách:Trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhắc nhở trong việc thu – chi ngân sách đến các cơ quan, đơn vị địa phương; đặc biệt là quan tâm đến công tác thu thuế. Tổng thu trong cân đối ngân sách 9 tháng đạt 1.023,78 tỷ đồng (tăng 4,4% cùng kỳ); tổng chi trong cân đối 3.059 tỷ đồng (bằng 69,4% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ).
Hoạt động tín dụng: Tập trung thực hiện điều chỉnh cơ cấu tín dụng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; giảm tỷ lệ nợ xấu dưới mức Trung ương quy định. Tổng vốn tín dụng huy động tăng 11,7%; tổng dư nợ cho vay 12.850 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh đã có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều mặt tiến bộ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, giảm cả ba mặt: số lượng vi phạm, số vụ gây tai nạn và số người chết./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 743 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày