SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
0
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 03/09/2015, 08:05

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2015

          1. Sản xuất nông nghiệp

          Ước đến cuối tháng 8/2015, toàn tỉnh xuống giống 56.309 ha lúa Hè Thu,đạt 100,1% kế hoạch và 100,6% cùng kỳ.Lúa vụ mùa xuống giống 3.895 ha (trong đó lúa cao sản 2.595 ha, lúa Thu Đông 1.300 ha) bằng 4,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lúa thu hoạch trong tháng 33.787 tấn, nâng lũy kế 8 tháng đầu năm 394.226 tấn bằng 38,1% kế hoạch và 72,14% so cùng kỳ.

          Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản: Sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 18.953 tấn, lũy kế 8 tháng 111.210 tấn bằng 60,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ.Về sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 9.333 tấn, nâng lũy kế 8 tháng 76.743 tấn (trong đó tôm 10.233 tấn, cá và thủy sản khác 66.510 tấn)đạt 72,4% kế hoạch, tăng 5,5% cùng kỳ.

         Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tháng 8 ước 28.286 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 8 tháng năm 2015 lên 187.953 tấn (tôm 63.16 tấn, cá và thuỷ sản khác 124.793 tấn), đạt 64,8% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

2. Công thương nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 576,9 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2015 lên 4.036,6 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng đạt 2.732 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 8 tháng đầu năm lên 24.354 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ.
Tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chưa thu được nhiều kết quả khả quan. Ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2015 đạt 44,260 triệu USD, nâng kim ngạch 8 tháng đầu năm lên 296,64 triệu USD, bằng 66,3%, kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, phía đối tác trì hoãn giao nhận hàng, các doanh nghiệp không ký kết được các hợp đồng thương mại lớn, xuất khẩu chủ yếu theo các hợp đồng nhỏ, lẻ. Thêm vào đó, xuất khẩu gạo còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước có cùng mặt hàng xuất khẩu như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan,Ở mặt hàng thủy sản, sản lượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng tăng mạnh tác động nâng cao giá trị xuất khẩu, song vẫn chưa thể kéo kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng như kỳ vọng.
3. Đầu tư - Xây dựng
Trong tháng 8/2015, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 955,6 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 8 tháng đầu năm lên 6.826,5 tỷ đồng, đạt 63,2% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ.
4. Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 23 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 41,9 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm đến nay lên 196 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 529,7 tỷ đồng, tăng 53,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 42% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, trong 8 tháng đầu năm 2015 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự ánvới tổng vốn đầu tư 324,9 tỷ đồng.
4. Tài chính - Ngân hàng
Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 168,9 tỷ đồng, nâng tổng thu 8 tháng đầu năm lên 1.534,6 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 923,28 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước đạt 611,3 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ, trong đó thu từ xổ số kiến thiết 585 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ.
Ước tính tổng chi ngân sách trong tháng là 418 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 8 tháng đầu năm lên 2.640,2 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ. Trong đó chi trong cân đối 2,331,98 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 27,7% so cùng kỳ.
           5. Giao thông vận tải

           Công tác quản lý giao thông, đảm bảo ATGT trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 8 tháng ước thực hiện 7,060 nghìn tấn, tăng 10,2%, luân chuyển 339,536 nghìn tấn.km, tăng 10,9% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 58.620 nghìn hành khách, tăng 10,8%; luân chuyển đạt 1.249,581 nghìn hành khách.km, tăng 10,6% cùng kỳ./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 744 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày