SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
1
5

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 12/08/2015, 09:05

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2015

            1. Sản xuất nông nghiệp: Ước đến cuối tháng 7/2015, toàn tỉnh xuống giống 56.309 ha lúa Hè Thu,bằng 100,1% kế hoạch và 100,6% cùng kỳ. Tiến độ xuống giống lúa vụ Hè Thu chậm hơn lịch thời vụ và cùng kỳ gần 01 tháng; do ảnh hưởng của các cơn mưa lớn làm khoảng 100 ha lúa Hè Thu trong giai đoạn chín bị sập. Lúa vụ mùa xuống giống 3.601 ha (trong đó lúa cao sản 2.601 ha, lúa Thu Đông 1.000 ha) bằng 4,6% kế hoạch. Tổng sản lượng lúa thu hoạch 7 tháng đầu năm 396.976 tấn bằng 38,36% kế hoạch tăng gần 2% so cùng kỳ.

Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 111.792 ha; diện tích đang có nuôi 109.746 ha, diện tích thu hoạch trong tháng 59.544 ha (tôm TC&BTC 1.056 ha, các hình thức nuôi khác 58.488 ha). Sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 13.920 tấn, lũy kế 7 tháng 92.027 tấn bằng 50% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ.Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 9.718 tấn, nâng lũy kế 7 tháng 67.410 tấn (trong đó tôm 8.811 tấn, cá và thủy sản khác 58.599 tấn)  đạt 63,6% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ.
Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tháng 7 ước 23.638 tấn tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 7 tháng năm 2015 lên 159.437 tấn (tôm 50.298 tấn, cá và thuỷ sản khác 109.139 tấn), đạt 55% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
2. Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 522 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2015 lên 2.857,7 tỷ đồng, bằng 37,4% kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ. Trong tháng 7, tình hình hoạt động của các siêu thị, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn đã đưa ra rất nhiều hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng, kích thích tiêu dùng, thị trường tiêu dùng càng sôi động hơn; nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng đạt 2.849 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 7 tháng đầu năm lên 21.745 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2015 ướcđạt 41,5 triệu USD, nâng kim ngạch 7 tháng đầu năm lên 260,9 triệu USD, đạt 52% kế hoạch, tăng 3,4%so với cùng kỳ.
3. Đầu tư - Xây dựng: Trong tháng 7/2015, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng đạt 1.055,1 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 7 tháng đầu năm lên 5.481,8 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch, tăng 18,5% so cùng kỳ.
4. Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 24 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 74,9 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm đến nay lên 172 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 524,7 tỷ đồng, tăng 53,6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 45,0% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2015 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự ánvới tổng vốn đầu tư 324,9 tỷ đồng.
4. Tài chínhNgân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 167 tỷ đồng, nâng tổng thu 7 tháng đầu năm lên 1.353 tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 820 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước đạt 532,9 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán, tăng 10,5% so cùng kỳ, trong đó thu từ xổ số kiến thiết 508 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ.
          Ước tính tổng chi ngân sách trong tháng là 390,1 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 7 tháng đầu năm lên 2.338,7 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ. Trong đó chi trong cân đối 294.8 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 27,1% so cùng kỳ.
          5. Giao thông vận tải: Công tác quản lý giao thông, đảm bảo ATGT trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 7 tháng ước thực hiện 6.065 nghìn tấn, tăng 10,6%, luân chuyển 292.371 nghìn tấn.km, tăng 9,8% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 51.754 nghìn hành khách, tăng 11,3%; luân chuyển đạt 1.067.497 nghìn hành khách.km, tăng 10,4% cùng kỳ./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 781 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày