SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
0
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 09/06/2015, 09:25

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2015

1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt:

Đến cuối tháng 5/2015, toàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm 46.632 ha lúa Đông Xuân 2014 – 2015, năng suất bình quân 7,24 tấn/ha, sản lượng 337.834 tấn, đạt 32,6% kế hoạch và bằng 100,9% cùng kỳ. Sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân, dự kiến đến hết tháng 5/2015, lúa Hè Thu được xuống giống 40.000 ha đạt 71,08% kế hoạch và bằng 88,77% so với cùng kỳ.

Đối với cây thực phẩm: Ước đến cuối tháng 5 xuống giống 5.600 ha (màu trên rẫy 5.160 ha, màu xuống ruộng 440 ha), thu hoạch 4.500 ha rau màu; nông dân tiếp tục sản xuất chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất.

b. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản:

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 97.087 ha, diện tích thu hoạch trong tháng 70.409 ha với sản lượng 16.961 tấn, nâng tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 5 tháng là 49.489 tấn (trong đó tôm 27.081 tấn) bằng 26,9% kế hoạch, tăng 6,3% cùng kỳ.

Về khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng 11.101 tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm là 46.900 tấn (trong đó tôm 5.996 tấn), bằng 44,2% kế hoạch và bằng 101,7% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tháng 5 đạt 28.062 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 5 tháng lên 96.389 tấn đạt 33,2% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ.  

2. Công thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 435,5 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2015 lên 1.865,9 tỷ đồng, bằng 24,4% kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 3.274 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 5 tháng đầu năm lên 16.043 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2015 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 0,91% so tháng 12/2014.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2015 đạt 33,7 triệu USD, nâng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên 140 triệu USD, giảm 18,9% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh tháng 5 đạt 134,7 triệu USD.

3. Đầu tư - Xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng đạt 888,8 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 5 tháng đầu năm lên 3.376,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Công tác thu hút đầu tư được tiếp tục đẩy mạnh, trong 5 tháng đầu năm 2015 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 03 dự án (dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Nam; dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Phước Đạt; dự án đầu tư nhà máy xuất khẩu thủy sản Trường Phú) với tổng vốn đầu tư 174,5 tỷ đồng.

Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 23 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 80 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm đến nay lên 134 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 402,1 tỷ đồng, tăng 61,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 11,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

4. Tài chínhNgân hàng

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 157,4 tỷ đồng, nâng tổng thu 5 tháng đầu năm lên 1.044,3 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 678,8 tỷ đồng, đạt 58% dự toán, tăng 16,7% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước đạt 365,5 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán, tăng 2,2% so cùng kỳ, trong đó thu từ xổ số kiến thiết 346,8 tỷ đồng, bằng 49,6% dự toán, tăng 10,8% so cùng kỳ.

         Tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 367,9 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 5 tháng đầu năm lên 1.714,1 tỷ đồng, bằng 39,4% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ; trong đó, chi trong cân đối 1.474,4 tỷ đồng, đạt 41,1% so dự toán.

         5. Giao thông vận tải

         Công tác quản lý giao thông, đảm bảo ATGT trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 5 tháng ước thực hiện 4,1 triệu tấn, tăng 10,3%, luân chuyển 202,6 triệu tấn.km, tăng 10,3% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 34,9 triệu hành khách, tăng 10,1%; luân chuyển đạt 820,9 triệu hành khách.km, tăng 10,2% cùng kỳ.

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 775 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày