SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
4
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 06/02/2015, 13:55

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 01/2015

Sản xuất nông nghiệp: Ước trong tháng, toàn tỉnh thu hoạch 63.775 ha diện tích lúa vụ mùa năm 2014 với sản lượng 391.170 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ; xuống giống 38.947 ha lúa Đông Xuân 2014-2015 đạt 83,6% kế hoạch. Trong tháng, nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất, đã xuống giống 1.500 ha rau màu, thu hoạch 600 ha.

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 7.894 tấn, đạt 7,4% kế hoạch, bằng 89% cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong đạt 14.496 tấn (trong đó: tôm 4.545 tấn, cá và thuỷ sản khác 9.951 tấn), bằng 5% kế hoạch và 96,1% cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng ước đạt 450,5 tỷ đồng, đạt 5,9% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 3.255 tỷ đồng, bằng 7,8% kế hoạch, tăng 17,9% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 01 giảm 0,28% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 23,2 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 2.300 tấn, tương đương 22 triệu USD, tăng 9% về lượng và tăng 4,5% về giá trị.

Đầu tư – Xây dựng: Trong tháng, đã tổ chức phân khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 đến các chủ đầu tư. Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 350,5 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ.  

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 193,5 tỷ đồng, bằng 10% dự toán, tăng 2,7% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 130 tỷ đồng, đạt 8,9% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 459,8 tỷ đồng, đạt 10,6% dự toán và bằng 77,1% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 345,8 tỷ đồng, đạt 9,6% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng ước đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 14.132 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 8.613 tỷ đồng, tăng 11,1%; dư nợ trung và dài hạn 5.519 tỷ đồng, tăng 17,4% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong tháng ước đạt 834 ngàn tấn, tăng 9,3% và khối lượng luân chuyển là 39,5 triệu tấn.km, tăng 9,5% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 6,9 triệu HK, tăng 9,5% và luân chuyển đạt 164,7 triệu HK.km, tăng 10% so với cùng kỳ./.

 

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 866 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày