SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
5
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 26/12/2014, 14:50

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 12/2014

Sản xuất nông nghiệp: Đến nay, đã xuống giống 77.968 ha lúa vụ mùa, đạt 100,35% kế hoạch và bằng 102,5% cùng kỳ, thu hoạch 40.775 ha, sản lượng 215.995 tấn, nâng tổng sản lượng lúa năm 2014 lên 1.030.000 tấn, đạt 103% kế hoạch và bằng 101,2% so cùng kỳ. Trong tháng, nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất, đã xuống giống 12.314 ha rau màu, thu hoạch 12.500 ha.

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 7.737 tấn, nâng sản lượng khai thác năm 2014 lên 103.518 tấn, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 3,1% cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 12 đạt 21.310 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác lên 282.574 tấn (tôm 110.715 tấn, cá và thuỷ sản khác 171.859 tấn), đạt 102,7% kế hoạch, tăng 4,3% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng ước đạt 610,4 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất năm 2014 lên 6.680 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong năm 2014 ước đạt 33.590 tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 10,9 triệu USD, lũy kế 12 tháng đạt 436 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh 43.856 tấn, tăng 113,2% so cùng kỳ; gạo 31.739 tấn, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ.

Đầu tư – Xây dựng: Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 781,6 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư năm 2014 lên 9.120,7 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch và tăng 18,6% so với cùng kỳ, trong đó vốn Nhà nước 2.198,5 tỷ đồng, tăng 2,1%; vốn ngoài Nhà nước  6.860 tỷ đồng, tăng 27,1% so cùng kỳ. Ước đến 31/12/2014, giải ngân 1.285,2/2.007,3 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 134,5 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách năm 2014 lên 2.242 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, giảm 3,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 1.319,9 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán, tăng 2,2% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 769,5 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách năm 2014 lên 4.327,6 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán, giảm 2,3% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 3.487,6 tỷ đồng, đạt 105,8% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng ước đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 13.900 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 8.700 tỷ đồng, tăng 13,1%; dư nợ trung và dài hạn 5.200 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong năm 2014 ước đạt 9,7 triệu tấn, tăng 13% và khối lượng luân chuyển là 476,8 triệu tấn.km, tăng 13,3% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển trong năm 2014 đạt 75,77 triệu HK, tăng 13,3% và luân chuyển đạt 1.772 triệu HK.km, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Ước tính tháng 12/2014, doanh thu vận tải đạt 129,9 tỷ đồng, nâng doanh thu vận tải năm 2014 lên 2.070,2 tỷ đồng, tăng 9,3% cùng kỳ./.

 

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 992 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày