SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
5
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 02/12/2014, 10:05

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 11/2014

Sản xuất nông nghiệp: Đến nay, đã xuống giống 76.700 ha lúa vụ mùa, đạt 98,7% kế hoạch và bằng 100,8% cùng kỳ, thu hoạch 4.095 ha, sản lượng 21.203 tấn, nâng tổng sản lượng lúa 11 tháng lên 698.997 tấn, đạt 69,9% kế hoạch và bằng 103,6% so cùng kỳ. Trong tháng, nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất, đã xuống giống 11.700 ha rau màu, thu hoạch 11.300 ha.

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 13.535 tấn, nâng sản lượng 11 tháng lên 166.507 tấn, đạt 97% kế hoạch, tăng 10,5% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 11/2014 đạt 20.903 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 11 tháng lên 262.798 tấn (tôm 95.930 tấn, cá và thuỷ sản khác 166.868 tấn), đạt 95,5% kế hoạch, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 11/2014 ước đạt 566,17 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất 11 tháng lên 5.900 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.459 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 11 tháng lên 30.752 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11/2014 giảm 0,23% so với tháng trước và tăng 3,3% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 23 triệu USD, lũy kế 11 tháng năm 2014 lên 428 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh 42.655 tấn, tăng 17,7% so cùng kỳ; gạo 32.349 tấn, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ.

Đầu tư – Xây dựng: Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 725,5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 11 tháng lên 8.204,6 tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch và tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó vốn Nhà nước 2.105,4 tỷ đồng, tăng 16,5%; vốn ngoài Nhà nước 5.813,8 tỷ đồng, tăng 17,4% so cùng kỳ.

Về cấp phép kinh doanh: Trong tháng đã cấp phép cho 17 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với vốn đăng ký 27,32 tỷ đồng; tính từ đầu năm đến nay đã có 176 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 596 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ về số lượng doanh nghiệp và tăng 5,4% về vốn đăng ký; giải thể 34 doanh nghiệp, giảm 50,7% so với cùng kỳ.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 160 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 11 tháng 2.032 tỷ đồng, đạt 96,8% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 1.187,9 tỷ đồng, đạt 94,3% dự toán, giảm 0,4% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 744,3 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 11 tháng lên 4.042,6 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 3.282,86 tỷ đồng, đạt 99,6% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng 11/2014 ước đạt 10.850 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 22.800 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 13.600 tỷ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 8.500 tỷ đồng, tăng 7,8%; dư nợ trung và dài hạn 5.100 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 11 tháng năm 2014 ước đạt 8,69 triệu tấn, tăng 11% và khối lượng luân chuyển là 426,9 triệu tấn.km, tăng 10,9% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển 11 tháng đạt 67,65 triệu HK, tăng 11,5% và luân chuyển đạt 1.587 triệu HK.km, tăng 11,4% so với cùng kỳ./.

 

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1014 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày