SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
0
7
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 07/11/2014, 10:35

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 10/2014

Sản xuất nông nghiệp: Ước đến cuối tháng 10/2014, lúa Hè Thu đã thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân đạt 5,5 – 6,0 tấn/ha, sản lượng 310.104 tấn, đạt 99,71% kế hoạch và tăng 0,4% so cùng kỳ; xuống giống 71.908 ha lúa vụ mùa; thu hoạch 2.406 ha, sản lượng 13.233 tấn. Tổng sản lượng lúa đến tháng 10 ước 658.080 tấn, đạt 65,8% kế hoạch và tăng 2,1% so cùng kỳ. 

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng trong tháng là 112.564 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 102.995 ha, với sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 10.004 tấn, lũy kế thực hiện 10 tháng 147.348 tấn, đạt 85,8% kế hoạch, tăng 8,5% so cùng kỳ. 

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 7.943 tấn, nâng sản lượng 10 tháng lên 93.675 tấn, đạt 90,5% kế hoạch, tăng 4,2% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 10/2014 đạt 17.947 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 10 tháng lên 241.023 tấn (tôm 82.196 tấn, cá và thuỷ sản khác 158.827 tấn), đạt 87,6% kế hoạch, tăng 6,8% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 10/2014 ước đạt 508 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất 10 tháng lên 5.010 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.820 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 10 tháng lên 26.543 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10/2014 giảm 0,14% so với tháng trước và tăng 2,54% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt hơn 31,8 triệu USD, lũy kế 10 tháng năm 2014 lên 411,8 triệu USD, đạt 102,9% kế hoạch và tăng 22,5% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 395,6 triệu USD, đạt 110,8% kế hoạch, tăng 19,6% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 16,1 triệu USD, đạt 37,5% kế hoạch).

Đầu tư – Xây dựng: Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 776 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 10 tháng lên 7.572 tỷ đồng, đạt 83,4% kế hoạch và tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó vốn Nhà nước 2.108,8 tỷ đồng, tăng 16,2%; vốn ngoài Nhà nước 5.417,6 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.214,4/2.007,3 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 153,6 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 10 tháng 1.840,8 đồng, đạt 87,7% dự toán, tăng 2,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 1.072 tỷ đồng, đạt 85,1% dự toán, tăng 2,9% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 720,9 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 10 tháng lên 3.728,6 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 3.055,3 tỷ đồng, đạt 92,7% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng 10/2014 ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 22.500 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 13.220 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 8.120 tỷ đồng, tăng 5,2%; dư nợ trung và dài hạn 5.100 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 10 tháng năm 2014 ước đạt 8 triệu tấn, tăng 10,7% và khối lượng luân chuyển là 389,6 triệu tấn.km, tăng 10,8% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển 10 tháng đạt 63,4 triệu HK, tăng 11,4% và luân chuyển đạt 1.364,3 triệu HK.km, tăng 11,8% so với cùng kỳ./. 

 

Phòng Tổng Hợp


Số lượt người xem: 770 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày