SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
9
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 06/10/2014, 16:15

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng năm 2014

1. Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 9.179 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 11,85% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 3.896 tỷ đồng, tăng 7,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng 2.244 tỷ đồng, tăng 14,2%; khu vực dịch vụ đạt 3.039 tỷ đồng, tăng 16,7% cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 49,16%, công nghiệp – xây dựng chiếm 24,95% và dịch vụ chiếm 25,89% trong tổng GDP.

2. Kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu:

Sản xuất nông nghiệp: Trong 9 tháng năm2014, toàn tỉnh đã xuống giống 153.328 ha lúa, đạt 84,9% kế hoạch, bằng 87,7% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch 102.372 ha với sản lượng 643.403 tấn, đạt 64,3% kế hoạch, bằng 101,5% cùng kỳ. Trong vụ lúa Đông Xuân, năng suất bình quân được nâng lên 7,24 tấn/ha, cao hơn năm trước 0,65 tấn/ha, sản lượng thu hoạch tăng 3% so với cùng kỳ, làm tăng giá trị sản xuất và thu nhập của người trồng lúa.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả giống trong 9 tháng là 127.947 ha; diện tích hiện đang nuôi 95.292 ha; diện tích thu hoạch 114.688 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng ước đạt 137.344 tấn, đạt 80% kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong 9 tháng năm 2014 ước đạt 85.732 tấn, đạt 82,8% kế hoạch, tăng 3% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong 9 tháng ước đạt 223.076 tấn (tôm 75.943 tấn, cá và thuỷ sản khác 147.133 tấn), đạt 81,1% kế hoạch, tăng 9,6% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) 9 tháng ước đạt 3.953,67 tỷ đồng, tăng 14,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng 9/2014 đạt 2.834 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 9 tháng lên 23.485 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng tăng 2,57% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện trong tháng đạt 38,5 triệu USD, nâng kim ngạch 9 tháng năm 2014 là 346,5 triệu USD, đạt 86,6% kế hoạch và tăng 22,5% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 331,9 triệu USD, tăng 19,4% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 14,5 triệu USD, tăng hơn 03 lần về kim ngạch so với cùng kỳ).

Xây dựng, Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt 6.759 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước đến nay được 1.210 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch. Một số nguồn vốn giải ngân chậm: Vốn hỗ trợ mục tiêu 45,6%, vốn chương trình mục tiêu quốc gia 47,8%, vốn Trái phiếu Chính phủ 58,5%.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2014  ước đạt 182,1 tỷ đồng, nâng tổng thu 9 tháng lên 1.599,6 tỷ đồng, đạt 76,2% dự toán, bằng 98,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 973,6 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 3,8% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước 626,1 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán, bằng 90,8% so cùng kỳ, trong đó thu từ XSKT 564 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán, tăng 3,9% cùng kỳ. Chi ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 2.857 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán, giảm 12% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 2.288,5 tỷ đồng, bằng 69,4% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động đến tháng 9/2014 ước đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 12.850 tỷ đồng, tăng 5,0% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.850 tỷ đồng, tăng 0,4%; dư nợ trung và dài hạn 5.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Trong 9 tháng năm 2014, công tác quản lý giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đảm bảo giao thông thông suốt, cơ  bản đáp ứng nhu cầu vận tải trong và ngoài tỉnh. Khối lượng vận chuyển hàng hoá 9 tháng ước đạt 7,1 triệu tấn, tăng 10,97% so cùng kỳ và khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 59,4 triệu HK, tăng 11,63% so cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển 1.302,37 triệu HK.km, tăng 10,82% so cùng kỳ./. 

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 797 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày