SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
1
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 08/09/2014, 09:25

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 8/2014

Sản xuất nông nghiệp: Ước đến cuối tháng 8/2014, toàn tỉnh đã xuống giống 55.957 ha lúa Hè Thu, năng suất bình quân đạt 5,5 – 6,0 tấn/ha; ước đến cuối tháng 08 thu hoạch 40.000 ha, đạt 70,5% kế hoạch và bằng 97,7% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa thu hoạch ước đạt 438.391 tấn, đạt 43,8% kế hoạch, tăng 4,3% cùng kỳ. Lúa vụ mùa xuống giống 7.457 ha, ước đến cuối tháng 8 xuống giống 13.200 ha. Diện tích rau màu ước đến cuối tháng 8 đã xuống giống 9.500 ha; nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng trong tháng là 114.555 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 103.033 ha, với sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 15.557 tấn, lũy kế thực hiện 8 tháng 110.947 tấn, đạt 64,6% kế hoạch, tăng 6,1% so cùng kỳ. 

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 8.571 tấn, nâng sản lượng 8 tháng lên 80.406 tấn, đạt 77,7% kế hoạch, tăng 6,7% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 8/2014 đạt 24.128 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 8 tháng lên 191.353 tấn (tôm 61.487 tấn, cá và thuỷ sản khác 129.866 tấn), đạt 69,5% kế hoạch, tăng 6,3% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 8/2014 ước đạt 424 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất 8 tháng lên 2.898 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.859 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 8 tháng đầu năm lên 21.340 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8/2014 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 2,53% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 38,2 triệu USD, lũy kế 8 tháng năm 2014 lên 290,5 triệu USD, đạt 72,6% kế hoạch và tăng 26,5% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 278,5 triệu USD, đạt 78% kế hoạch, tăng 23,3% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 12 triệu USD, đạt 27,8% kế hoạch).

Đầu tư – Xây dựng: Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 725,3 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 8 tháng đầu năm 2014 lên 6.023,5 tỷ đồng, đạt 66,3% kế hoạch và tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó vốn Nhà nước 1.640 tỷ đồng, tăng 15,3%; vốn ngoài Nhà nước 4.352 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.204,4/2.007,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 142,7 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm lên 1.378 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán, bằng 93,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 842,9 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán, tăng 2,8% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 467,7 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 8 tháng lên 2.545,7 tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán, giảm 10,8% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 1.965,9 tỷ đồng, đạt 59,6% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng 8/2014 ước đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 13.520 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 12.800 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.850 tỷ đồng, tăng 3,0%; dư nợ trung và dài hạn 4.950 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 8 tháng năm 2014 ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 10,6% và khối lượng luân chuyển là 305,7 triệu tấn.km, tăng 10,6% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển 8 tháng đầu năm đạt 52,9 triệu HK, tăng 10,8% và luân chuyển đạt 1.119,2 triệu HK.km, tăng 10,7% so với cùng kỳ./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 788 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày