SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
0
4

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 13/08/2014, 09:00

Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

 Để triển khai thực hiện Luật Đầu tư công (ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thong qua Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước, ngày 05/8/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Trong lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 – 2015

Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2011 – 2013, ước thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch 2015, các Bộ, ngành và địa phương quản lý phân theo nguồn vốn cụ thể: kế hoạch đầu tư nguồn NSNN (vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối địa phương); nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (nguồn thu xổ số kiến thiết, các khoản thu phí, lệ phí để lại cho đầu tư,…); vốn trái phiếu Chính phủ; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của Ngân sách địa phương, vốn ODA và vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tư cần báo cáo phân tích sâu 6 nội dung chính.

2. Lập Kế hoạch đầu tư trung hạn  5 năm 2016 – 2020

Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức lập Kế hoạch đầu tư trung hạn  5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn NSNN (bao gồm: Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối địa phương); Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ; Kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính quyền địa phương; Kế hoạch đầu tư vốn vay khác của Ngân sách địa phương và Kế hoạch đầu tư vốn ODA và vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo 5 quy định.

Đánh giá tình hình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020./.

Chi tiết Chỉ thị số 23/CT-TTg tải tại đây: 23/CT-TTg

                                                                                                       PHÒNG TỔNG HỢP


Số lượt người xem: 2664 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày