SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
0
3
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 13/08/2014, 08:50

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020

                 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các ngành, các cấp, công đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, ngày 05/8/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Trong báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015

Đánh giá khách quan, đúng tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, các Nghị quyết của D(ảng, Quốc hội, Chính phủ bao gồm 7 nội dung chính.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020

Trên cơ sở những dự báo về tình hình trong nước, thế giới và khu vực; từ đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển của Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Trong đó mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 là giữ vững ổng định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nên kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế./.

Chi tiết Chỉ thị số 22/CT-TTg tải tại đây: 22/CT-TTg

                                                                                                                   PHÒNG TỔNG HỢP


Số lượt người xem: 1778 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày