SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
4
8
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 16/06/2016, 09:10

Triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đến các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1871/UBND-HKHTH ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan báo cáo theo đúng nội dung của văn bản số 1871/UBND-HKHTH ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, hoàn chỉnh các biểu bảng gửi kèm theo Công số 466/SKH-TH ngày 16/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Báo cáo kế hoạch hoàn thành (bao gồm phần lời văn, các Biểu chỉ tiêu kinh tế - xã hội, danh mục các dự án quy hoạch) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2016.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng kế hoạch năm 2017 theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên.

Tải tài liệu tại đây: - Biểu bảng dành cho Các Sở, Ban, Ngành

                                - Biểu bảng dành cho các huyện, thị xã và thành phố   

                                - Văn bản số 1871/UBND-HKHTH

                                - Hướng dẫn của Bộ KHĐT tại VB số 4333/BKHĐT-TH

                                - Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 797 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày