SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
2
4
6
3
5

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Bảy, 24/08/2019, 13:44
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2019  (09/08)
Trong tháng 7 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 30 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 337,3 tỷ đồng (giảm 36% về số lượng doanh nghiệp và tăng gần 02 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 46 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký ...
Thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit)  (31/07)
Hiện nay, Cục Phát triển doanh nghiệp đang triển khai Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit – EPC), nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình sẽ đo lường sự đóng góp vào môi trường của các doanh nghiệp dựa ...
Con số bất ngờ từ Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019  (15/07)
Ngày 10/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019”, cuốn sách đầu tiên trong bộ sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Thời nào thì doanh nghiệp, doanh nhân đều là lực lượng xung kích đi đầu, nơi sản xuất của cải vật chất, tạo công ăn việc ...
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  (12/07)
Ngày 24/6/2019 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 6 năm 2019  (09/07)
Trong tháng 6 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 20 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 58,5 tỷ đồng (giảm 26% về số lượng doanh nghiệp và giảm 21% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 48 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Thông báo mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2019  (21/06)
Thực hiện Công văn số 2526/UBND-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 1228/PTM-PTBV ngày 03/6/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2019. Việc tham gia và được vinh danh tại Chương trình uy tín tầm cỡ quốc gia này ...
Thông báo mời tham dự Chương trình khảo sát thị trường Canada và tham dự Hội chợ quốc tế La Habana FIHAV 2019 tại Cuba  (21/06)
Thực hiện Công văn số 2527/UBNDS-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 1182/PTM-TTB ngày 28/5/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham dự Chương trình khảo sát thị trường Canada và tham dự Hội chợ quốc tế La Habana FIHAV 2019 tại Cuba. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thông tin ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 5 năm 2019  (11/06)
Trong tháng 5 năm 2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 45 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 128,3 tỷ đồng (tăng 50% về số lượng doanh nghiệp và tăng 72% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 91 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký ...
Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (27/05)
Ngày 08/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. - Thông tư bổ sung nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã, cụ thể: + Người thành lập ...
Thông báo về việc tham dự Hội thảo về “ Triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Hoa kỳ Global Expo 2019  (20/05)
Nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp xúc tiến thương mại năm 2019, trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam (TAC HCM) thuộc Cục phát triển doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Công ty Grand Aster USA (Hoa kỳ) phối hợp tổ chức xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện “Triển lãm Quốc tế Hàng Việt Nam” tại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày