SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
5
0

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 21/01/2019, 09:00

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH

              Ngày 08/1/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

            Cụ thể, Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:

            - 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;

            - 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;

            - 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;

            - 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

            Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành một số phụ lục phục vụ cho việc đăng lý kinh doanh sau đây:

            - Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh;

            - Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;

            - Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.

            Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.

            Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

            Đính kèm Thông tư các phụ lục

                                                                                         TN (Phòng ĐKKD)


Số lượt người xem: 533 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày