SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
6
4
1
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 09/03/2020, 14:20

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

             Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, theo đó:

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.
b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của hợp tác xã.
c) Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng hợp tác xã, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
….
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
Xem chi tiết Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT tải tại đây.
 Phòng Đăng ký kinh doanh (TL).

Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày