SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
9
2
8
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 06/02/2020, 09:15

Tình hình thành lập và hoạt động Tổ hợp tác năm 2019

TT
Chỉ tiêu
Mã số
Đơn vị tính
Năm 2019
Ghi chú
1
Tổng số tổ hợp tác (01=02+03+04+05)
01
THT
 631
 
 
Trong đó:
 
THT
 
 
 
- Tổ hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
02
THT
601 
 
 
- Tổ hợp tác phi nông nghiệp
03
THT
 30
 
2
Tổng số tổ hợp tác thành lập mới
04
THT
 27
 
3
Tổng số tổ hợp tác giải thể
05
THT
 45
 
4
Tổng số thành viên (08=09+10+11+12)
06
Thành viên
 11.848
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
- Tổ hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
07
Thành viên
10.724 
 
 
- Tổ hợp tác phi nông nghiệp
08
Thành viên
1.124 
 
5
Tổng số lao động
09
Người
4.598 
Dựa trên số liệu báo cáo của 05/07 huyện
 
Trong đó: Số lao động là thành viên tổ hợp tác
10
Người
4.456 
Dựa trên số liệu báo cáo của 05/07 huyện
6
Tổng vốn, tài sản của tổ hợp tác
11
Triệu đồng
7.535 
Dựa trên số liệu báo cáo của 03/07 huyện
7
Doanh thu bình quân một tổ hợp tác
12
Triệu đồng
 226,6
Dựa trên số liệu báo cáo của 03/07 huyện
8
Lãi bình quân một tổ hợp tác
13
Triệu đồng
 60,3
Dựa trên số liệu báo cáo của 03/07 huyện
9
Thu nhập bình quân của một thành viên
14
Triệu đồng
 2,6
Dựa trên số liệu báo cáo của 03/07 huyện
10
Thu nhập bình quân tháng của 1 lao động làm việc trong tổ hợp tác
15
Triệu đồng
4,3 
Dựa trên số liệu báo cáo của 02/07 huyện

File báo cáo download tại đây.

PHÒNG ĐKKD (DC).


Số lượt người xem: 762 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày