SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
6
1
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Bảy, 15/08/2020, 09:42
Thông báo về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề “tư vấn pháp lý”, “dịch vụ pháp lý”  (31/07)
Nhằm thực hiện quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời đảm bảo quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến quý doanh nghiêp, tổ chức và cá nhân dự kiến thành lập doanh nghiệp một số nội dung sau: 1. Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham ...
Những thay đổi quan trong của Luật doanh nghiệp 2020  (24/07)
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 06 thay đổi quan trọng của Luật này từ ngày 01/01/2021. 1. Thêm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp 7 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp Các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh ...
Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021  (20/07)
Căn cứ Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện Công văn số 3074/UBND-KT ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021. Để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế ...
Đăng ký Lễ công bố đánh giá các doanh nghiệp bền vững  (29/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2450/UBND-KT ngày 10/6/2020 về việc thông báo cho doanh nghiệp biết, tham gia Lễ công bố đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần trên địa bàn tỉnh ...
Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã  (18/06)
Ngày 19/2/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (HTX). Theo đó, Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX, liên hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực nền kinh tế. Căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên, HTX được phân loại thành: HTX phục vụ sản ...
Ưu, nhược điểm của các loại hình đăng ký kinh doanh  (08/05)
Thực tế khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, nhận thấy nhiều cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đặc biệt là những người khởi nghiệp lần đầu thường phân vân giữa các loại hình đăng ký kinh doanh với nhau. Vì vậy, để các cá nhân, tổ chức hiểu rõ hơn về bản chất ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Quý I năm 2020  (07/05)
Trong Quý I năm 2020, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 84 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 834,6 tỷ đồng (tăng 18,3% về số lượng doanh nghiệp và tăng 91,3% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 192 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký ...
Thông báo địa chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện đối với thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử  (16/04)
Trong thời gian qua, số lượng hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử của doanh nghiệp tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp được dễ dàng, thuận lợi, Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin đến doanh nghiệp địa chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện và thông tin ...
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hợp tác xã/ đăng ký hộ kinh doanh  (01/04)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1246/UBND-KT ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Ủy ban nhân các huyện thị xã, thành phố và Liên minh Hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan ...
Triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030  (24/03)
Thực hiện Công văn số 980/UBND-KT ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày