SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
4
9
2
9
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 10/04/2020, 20:24
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hợp tác xã/ đăng ký hộ kinh doanh  (01/04)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1246/UBND-KT ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Ủy ban nhân các huyện thị xã, thành phố và Liên minh Hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan ...
Triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030  (24/03)
Thực hiện Công văn số 980/UBND-KT ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây ...
Một số điểm mới của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài  (24/03)
Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25/02/2020. Một số điểm mới đáng lưu ý được quy định tại Nghị định 22 bao gồm: 1. Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí ...
(Thông tư 01/2020/TT-NHNN) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  (24/03)
Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hướng bởi dịch CoVid-19 Trước những diễn biến mới, phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt là từ ngày 6/3/2020 đến nay, tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch covid-19 là thận ...
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã  (09/03)
Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, theo đó: 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. 2. Đối ...
Tình hình thành lập và hoạt động Tổ hợp tác năm 2019  (06/02)
TT Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Năm 2019 Ghi chú 1 Tổng số tổ hợp tác (01=02+03+04+05) 01 THT 631 Trong đó: THT - Tổ hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 12 năm 2019  (08/01)
Trong tháng 12 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 38 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 174,7 tỷ đồng (giảm 30% về số lượng doanh nghiệp và giảm 95% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 91 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Triển khai hỗ trợ tài chính nhằm tăng nguồn lực cho DNNVV  (08/01)
Quỹ Phát triển DNNVV đã gửi Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; các Ban quản lý KCN, KKT, KTCK và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề. Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt ...
Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả tạo nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững  (08/01)
Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền ...
Triển khai Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác  (25/11)
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hợp tác. Xem chi tiết Nghị định số 77/2019/NĐ-CP tại đây. Phòng Đăng ký kinh doanh (TL).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày