SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
6
0
2
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 17/02/2020, 05:02
Tình hình thành lập và hoạt động Tổ hợp tác năm 2019  (06/02)
TT Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Năm 2019 Ghi chú 1 Tổng số tổ hợp tác (01=02+03+04+05) 01 THT 631 Trong đó: THT - Tổ hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 12 năm 2019  (08/01)
Trong tháng 12 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 38 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 174,7 tỷ đồng (giảm 30% về số lượng doanh nghiệp và giảm 95% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 91 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Triển khai hỗ trợ tài chính nhằm tăng nguồn lực cho DNNVV  (08/01)
Quỹ Phát triển DNNVV đã gửi Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; các Ban quản lý KCN, KKT, KTCK và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề. Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt ...
Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả tạo nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững  (08/01)
Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền ...
Triển khai Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác  (25/11)
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hợp tác. Xem chi tiết Nghị định số 77/2019/NĐ-CP tại đây. Phòng Đăng ký kinh doanh (TL).
Thông báo mời doanh nghiệp đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn  (21/11)
Năm nay, Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tiếp tục cuộc khảo sát ghi nhận ý kiến bình chọn của Người tiêu dùng như mọi năm. Nhằm mục đích tạo sự công bằng cho tất cả các doanh nghiệp trước cục diện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến Quý doanh ...
Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh  (07/11)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, ...
Thông báo đến doanh nghiệp (về việc cảnh giác mạo danh cán bộ Đăng ký kinh doanh, cán bộ Thuế)  (07/11)
THÔNG BÁO (Về việc cảnh giác mạo danh cán bộ Đăng ký kinh doanh, cán bộ Thuế lừa đảo doanh nghiệp) Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong thời gian qua, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bạc Liêu nhận được phản ánh của nhiều doanh nghiệp (nhất là những doanh nghiệp mới thành lập), một số đối tượng gọi điện thoại đến ...
Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT  (25/10)
Ngày 29/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó có lĩnh vực kinh tế tập thể (Tổ hợp tác và Hợp tác ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 9 năm 2019  (09/10)
Trong tháng 9 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 28 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 158 tỷ đồng (tương đương về số lượng doanh nghiệp và giảm 51,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 42 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày