SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
1
9
3
4
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 21/10/2019, 14:44
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 9 năm 2019  (09/10)
Trong tháng 9 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 28 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 158 tỷ đồng (tương đương về số lượng doanh nghiệp và giảm 51,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 42 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ...
Thông báo mời tham dự Chương trình “Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nền nông nghiệp Hoa Kỳ”  (02/10)
Thực hiện Công văn số 4315/UBND-KT ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 2103/PTM-PTND ngày 16/9/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham dự Chương trình “Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nền nông nghiệp Hoa Kỳ”. Chương trình giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ và kỹ ...
Thông báo mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2019  (02/10)
Thực hiện Công văn số 4311/UBND-KT ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 2148/PTM-QHQT ngày 20/9/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2019 (VBS 2019). VBS 2019 đã trở thành một trong những Hội nghị quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 8 năm 2019  (06/09)
Trong tháng 8 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 21 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 84,5 tỷ đồng (giảm 22% về số lượng doanh nghiệp và giảm 40% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 55 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ  (03/09)
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Mục đích của việc cho thuê lại lao động là nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu ...
Thông báo chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  (29/08)
Hiện nay, Cục Phát triển doanh nghiệp đang phối hợp với Tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế Action Coach (IBC) triển khai thí điểm Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên internet. Chương trình giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự đánh giá tổng quan những vấn đề quan trọng, cốt lỗi để phản ánh năng lực nội ...
Doanh nghiệp tư nhân được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng  (28/08)
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó: Các tổ chức không có tư cách pháp nhân (thành lập và hoạt động hợp pháp) được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trở lại từ ...
Thông báo chiêu sinh lớp Khởi sự kinh doanh và Quản trị kinh doanh  (28/08)
Nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, được sự ủy quyền của Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu tổ chức chiêu sinh mở khóa đào hỗ trợ doanh nghiệp với nội dung như sau: 1/ Chuyên đề học: - Khởi sự kinh doanh; - Quản trị kinh ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2019  (09/08)
Trong tháng 7 năm 2019, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 30 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 337,3 tỷ đồng (giảm 36% về số lượng doanh nghiệp và tăng gần 02 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), xử lý 46 lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký ...
Thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit)  (31/07)
Hiện nay, Cục Phát triển doanh nghiệp đang triển khai Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit – EPC), nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình sẽ đo lường sự đóng góp vào môi trường của các doanh nghiệp dựa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày