SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
8
4
2

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Tư, 13/01/2016, 14:45

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành

 Ngày 26/11/2014, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật Doanh nghiệp 2014), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.  Để triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014,  Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định có liên quan để hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2014, bao gồm:  

​          - Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; 

- Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015  về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, hiện nay đã có 04 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Chính phủ ban hành. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đăng trên website của Sở để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp biết, thực hiện. (kèm theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn)

                                               PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (HT)


Số lượt người xem: 444 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày