SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
6
8
4
1

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Ba, 05/01/2016, 16:45

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2015

 1.  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2015     

Trong tháng 12/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 24 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 216 tỷ đồng, tăng 14,3% về số doanh nghiệp và tăng 5,9% về số vốn đăng ký so với tháng 11 năm 2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 9,0 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng trước.     

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 là 494 lao động, tăng 1,4% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 12 của toàn tỉnh là 8 doanh nghiệp, tăng 2,7 lần so với tháng 11 năm 2015.      

2.      Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2015

a) Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015

Trong năm 2015, toàn tỉnh có 277 doanh nghiệp được thành lập mới vi tng s vn đăng ký là 1.421 t đng, tăng 17,4% v s doanh nghip và tăng 2 lần v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2015 là 2.068 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.421 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 647 tỷ đồng.    

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong năm 2015 đt 5,1 t đng, tăng 66,7% so vi cùng kỳ năm trước. S lao đng d kiến được to vic làm ca các doanh nghip thành lp mi trong năm 2015 là 5.729 lao đng, tăng 10% so vi cùng kỳ năm trước.

Thống kê số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo Quý cho thấy trong Quý IV/2015 toàn tỉnh có 68 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 805 tỷ đồng, tăng 11,0% về số doanh nghiệp và tăng 5,26 lần về số vốn đăng ký so với Quý III/2015; so với Quý II/2015, tăng 13,0% về số doanh nghiệp và tăng 5,5% về số vốn đăng ký; so với Quý I/2015, giảm 23,0% về số doanh nghiệp và tăng 62,4% về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ năm trước, giảm 24,0% về số doanh nghiệp và tăng 4,26 lần về số vốn đăng ký.

 

b) Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của toàn tỉnh là 70 doanh nghiệp, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số 70 doanh nghiệp giải thể, có 12 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 17,1%; có 8 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 11,4%; có 47 doanh nghiệp tư nhân chiếm 67,1% và 3 công ty cổ phần chiếm 4,4%.

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp giải thể trong Quý IV/2015 là 15 doanh nghiệp, giảm 25% so với Quý III/2015 (20 doanh nghiệp); giảm 32% so với Quý II/2015 (22 doanh nghiệp); tăng 15% so với Quý I/2015 (13 doanh nghiệp) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2014 (12 doanh nghiệp).

 

c) Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và tạm ngừng hoạt động trong năm 2015

Trong năm 2015, số doanh nghiệp tạm ngừng của toàn tỉnh là 11 doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh


Số lượt người xem: 447 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày