SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
3
4
8

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Ba, 24/03/2020, 10:25

Một số điểm mới của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

           Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25/02/2020. Một số điểm mới đáng lưu ý được quy định tại Nghị định 22 bao gồm:

            1. Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài
            Từ ngày 25/02/2020 bổ sung thêm 03 trường hợp miễn lệ phí môn bài sau:
            - Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
            - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
             - Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.
            Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này cũng được miễn lệ phí môn bài.
             2. Bổ sung quy định cụ thể về mức thu và thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với các trường hợp miễn lệ phí môn bài sau khi hết thời hạn được miễn
- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:
+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn;
+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại:
+ Trường hợp ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động;
+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.
3. Quy định trường hợp không phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất kinh doanh
Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng kinh doanh nếu đáp ứng 02 điều kiện sau:
- Có văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm).
- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp không đáp ứng đủ 02 điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.
4. Quy định về khai lệ phí môn bài
- Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập. Thời hạn nộp tờ khai trước ngày 30 tháng 01 của năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập.
- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp./.

                                                                                TN (Phòng Đăng ký kinh doanh)


Số lượt người xem: 264 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày