SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
7
8

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 05/04/2019, 09:25

Sẽ bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

             Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hiện nay mức thu phí là 300.000 đồng/lần).

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo khắc phục những bất cập hiện nay; Cắt giảm, bãi bỏ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết; Huy động hiệu quả các nguồn lực và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi tại Việt Nam.

- Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cụ thể hóa một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa....

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 09/CT-TTg.

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)


Số lượt người xem: 595 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày