SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
4
2

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 31/01/2019, 10:45

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

            Thực hiện Công văn số 252/UBND-KT ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết nêu trên.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo địa chỉ email: danhchuongskhdt@gmail.com chậm nhất vào ngày 31/01/2019 để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

(đính kèm dự thảo; Công văn số 103/SKHĐT-ĐKKD ngày 25/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

                                                                        Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)


Số lượt người xem: 603 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày