SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
9
3
4

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Ba, 28/08/2018, 15:10

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TTLT – BKHĐT – BTC ngày 13/08/2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Thực hiện Văn bản số 3660/UBND-KT ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TTLT – BKHĐT – BTC ngày 13/08/2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV (Thông tư thay thế), Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Thông tư thay thế.

Để có cơ sở tổng hợp góp ý dự thảo Thông tư thay thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị phối hợp góp ý dự thảo Thông tư thay thế theo yêu cầu Văn bản số 3660/UBND-KT ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh. Đề nghị Quý đơn vị truy cập vào địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn để tải dự thảo về góp ý. (Dự thảo Thông tư thay thế).
Văn bản góp ý Quý đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào ngày 03/9/2018 để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong Quý đơn vị phối hợp thực hiện./.
KIM THÊU (Phòng ĐKKD)

Số lượt người xem: 217 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày