SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
1
1
9
4

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Tư, 11/07/2018, 10:05

Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

            Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (NVV).
Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống, Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành từ trung ương đến địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật; đồng thời triển khai các đề án, chương trình, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp NVV.
Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp NVV, tổ chức hiệp hội tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý; Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp NVV; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, …
Xem toàn văn Chỉ thị số 15/CT-TTg: Tại đây
KIM THÊU (Phòng ĐKKD)

Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày