SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
6
5

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 08/02/2018, 07:45

Những điểm cần lưu ý đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

               Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Quý doanh nghiệp còn gặp phải một số lỗi trong quá trình thao tác hệ thống. Nhằm giúp Quý doanh nghiệp khắc phục những lỗi trên, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tổng hợp những lỗi thường gặp và lưu ý như sau:

I. Hồ sơ qua mạng điện tử hợp lệ phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

(Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

II. Một số lỗi thường gặp và lưu ý:

1. Chọn nhầm loại đăng ký thay đổi giữa Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, chủ sở hữu/thành viên công ty TNHH, người đại diện theo pháp luật.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung: ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông sáng lập…

Khi doanh nghiệp vừa thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: lựa chọn loại đăg ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Lưu thông tin dữ liệu:

Khi Quý doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Quý doanh nghiệp lưu ý nhấn nút lưu Hình thức đăng ký.

Những thông tin không thay đổi, đề nghị Quý doanh nghiệp không chọn nút lưu trên hệ thống.

Trường hợp, Quý doanh nghiệp lựa chọn lưu lại thông tin trên hệ thống nhưng thực tế không thay đổi Phòng sẽ từ chối hồ sơ đó của Quý công ty và đề nghị Quý doanh nghiệp thực hiện nộp bộ hồ sơ khác.

3. Thông tin về vốn điều lệ: 

Quý doanh nghiệp bắt buộc phải nhập thông tin về loại nguồn vốn và tài sản góp vốn trên hệ thống.

Trong trường hợp, khi nhập giá trị vốn góp bằng Việt Nam đồng trên hệ thống của các thành viên, cổ đông nhưng tỷ lệ vốn góp không giống với tỷ lệ Quý doanh nghiệp kê khai. Quý doanh nghiệp lựa chọn nút: Không tự động tính vốn và tỷ lệ, sau đó nhập thông tin.

Ví dụ: Hồ sơ Quý công ty kê khai Ông A góp 10.100.000 đồng, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Khi nhập số vốn góp của Ông A, hệ thống tự động tính tỷ lệ là: 10,100%. Quý công ty lựa chọn nút: Không tự động tính vốn và tỷ lệ sau đó nhập lại tỷ lệ vốn là 10%.

4. Thông tin về địa chỉ trụ sở chính:

Quý doanh nghiệp phải nhập đầy đủ tất cả các trường dữ liệu về địa chỉ theo thiết kế trên hệ thống.

Lưu ý: Quý doanh nghiệp không nhập thông tin email, số điện thoại, số fax, website nếu trong hồ sơ không kê khai thông tin.

5. Chức danh người ký xác thực hồ sơ: Quý doanh nghiệp kê khai một trong hai chức danh sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hoặc Người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Không dùng chức danh: Nhân viên, kế toán, trợ lý, pháp chế,…

6. Thông tin về người quản lý khác: Quý doanh nghiệp bắt buộc điền thông tin và nhập dữ liệu.

Hồ sơ thành lập mới: điền đầy đủ thông tin Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (theo công văn số 9532/BKHĐT-ĐKKD, ngày 17/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kê khai thông tin về người phụ trách kế toán, người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng) trong mục thông tin đăng ký thuế và nhập liệu trên hệ thống.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, kiểm soát viên, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị…

7. Thông tin về ngành nghề kinh doanh:

Quý doanh nghiệp nhập thông tin ngành nghề kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh cấp bốn được quy định tại Quyết định 337/2007/QĐ-TTg. Đồng thời nhập đầy đủ, chính xác nội dung chi tiết kinh doanh theo nội dung bản giấy.

Lưu ý: Quý doanh nghiệp phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính.

8. Thông tin về chức danh người đại diện theo pháp luật:

Đây là thông tin bắt buộc Quý doanh nghiệp phải lựa chọn trên hệ thống.

Lưu ý: Thống nhất chức danh trong hồ sơ và phải phù hợp với từng loại hình đăng ký.

9. Thông tin về người đại diện theo ủy quyền:

Quý doanh nghiệp chỉ nhập thông tin khi có chủ sở hữu là tổ chức hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Tất cả trường hợp còn lại khác đều không nhập nội dung này.

10. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho hai cá nhân khác nhau: một người ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và một người liên hệ. Quý doanh nghiệp đính kèm văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của cả hai cá nhân nêu trên.

11. Văn bản đính kèm trên hệ thống: Quý doanh nghiệp lưu ý các

Doanh nghiệp scan/quét bản màu để thể hiện toàn vẹn, chính xác văn bản giấy.

Tách nội dung văn bản đính kèm thành từng đầu mục hồ sơ theo quy định, không tách rời các trang của từng đầu mục.

Chỉ đính kèm hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Đặt tên văn bản theo tên loại giấy tờ trong hồ sơ bản giấy.

Chỉ đính kèm văn bản điện tử chính xác trong hồ sơ, những văn bản điện tử chưa hợp lệ (bị sai hoặc bị lỗi), Quý doanh nghiệp xóa khỏi văn bản đính kèm.

12. Hồ sơ thông báo mẫu dấu:

Quý doanh nghiệp lựa chọn chính xác loại thông báo sử dụng hoặc thay đổi nội dung đăng ký mẫu dấu trên hệ thống.

Lưu ý: Điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của con dấu khi nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

13. Thông tin về tên doanh nghiệp:

Tên tiếng Việt: trên hệ thống đã có sẵn cụm từ công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Quý doanh nghiệp chỉ cần lựa chọn không cần nhập lại cụm từ này.

Quý doanh nghiệp chú ý nhập tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên doanh nghiệp viết tắt do hệ thống thiết kế ngược so với mẫu biểu.

14. Thông tin đăng ký thuế:

Các loại thuế phải nộp: lựa chọn đủ và đúng các loại thuế phải nộp theo nội dung văn bản điện tử.

Thông tin về tài khoản ngân hàng: nhập đầy đủ thông tin tên ngân hàng, chi nhánh và ký hiệu tiền tệ (nếu có) trên hệ thống.

Lưu ý: Số ký tự tên ngân hàng trên hệ thống hỗ trợ là 60 ký tự, Quý doanh nghiệp viết tắt một số ký tự như tên ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch.

Ví dụ như cụm từ: “Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bạc Liêu – Phòng giao dịch Lê Thị Riêng”, Quý doanh nghiệp có thể nhập: BIDV – CN Bạc Liêu – PGD Lê Thị Riêng.

15. Thông tin về chủ sở hữu là tổ chức:

Thông tin về cơ cấu tổ chức (mô hình tổ chức) là bắt buộc. Đồng thời, nhập đầy đủ, chính xác thông tin người đại diện theo ủy quyền.

16. Thông tin cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần.

Trường hợp, công ty có cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài, Quý doanh nghiệp nhập thông tin của cổ đông sáng lập và lựa chọn nút liên kết cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Quý doanh nghiệp nhập thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trước khi nhập thông tin đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

17. Thông tin khi thay đổi cổ đông sáng lập: Quý doanh nghiệp lưu ý:

Không thao tác xóa thông tin cổ đông sáng lập trên hệ thống.

Trường hợp, cổ đông sáng lập tăng số lượng cổ phần, giá trị vốn góp và tỷ lệ: Quý doanh nghiệp không nhập thông tin thay đổi.

Chỉ nhập thay đổi trên hệ hệ thống của cổ đông sáng lập khi số cổ phần, giá trị vốn và tỷ lệ giảm.

18. Thông tin trong văn bản điện tử:

Quý doanh nghiệp phải kê khai cụ thể, đầy đủ thông tin ngày/tháng/năm trong hồ sơ. Đồng thời, ghi rõ thông tin họ và tên người ký của các văn bản.

19. Thông tin về Giấy tờ chứng thực cá nhân, dân tộc.

          Quý doanh nghiệp lựa chọn đúng, chính xác loại giấy tờ chứng thực cá nhân: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu nước ngoài….

Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam, dân tộc được mặc định trên hệ thống là dân tộc: Kinh. Quý doanh nghiệp lưu ý lựa chọn dân tộc nếu thông tin khác dân tộc Kinh.

20. Văn phong cách nhập:

Để đảm bảo, thống nhất nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả doanh nghiệp, Quý công ty lưu ý: tránh in hoa tất cả các nội dung trong trường dữ liệu, viết rõ một số cụm từ như sau: CA (Công an), Kp (Khu phố)….

Ví dụ: Cụm từ “Công an Bạc Liêu” tránh nhập: CA BẠC LIÊU, CA BL, CA Bạc Liêu….

Trên đây là một số lỗi doanh nghiệp hay vướng mà Phòng Đăng ký kinh doanh tổng hợp được. Để đảm bảo nội dung trong hồ sơ được nhập chính xác, Quý doanh nghiệp vui lòng chọn nút XEM TRƯỚC nội dung để kiểm tra trước khi nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.

III. Nộp hồ sơ bản giấy khi nhận kết quả.

Nội dung trong hồ sơ bản giấy Quý doanh nghiệp nộp khi nhận kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến phải chính xác, toàn vẹn như nội dung văn bản điện tử đã nộp trên hệ thống.

Trường hợp trong quá trình Quý doanh nghiệp lưu giữ bị thất lạc, bị mất hoặc cháy, rách hồ sơ bản giấy, Quý doanh nghiệp thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh để được xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp hồ sơ bản giấy không chính xác với văn bản điện tử tại thời điểm nộp bản giấy mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh thì được coi là giả mạo hồ sơ và bị xử lý theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến các Quý doanh nghiệp biết, lưu ý trong quá trình thực hiện.

TN (Phòng Đăng ký kinh doanh)

 


Số lượt người xem: 302 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày