SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
3
8

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 15/01/2018, 17:20

Công văn số 11932/VPCP-KSTT ngày 08/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

         Thực hiện Công văn số 76/UBND-TH ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, áp dụng bộ công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu triển khai (hoặc tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh) áp dụng bộ công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Để có cơ sở báo cáo trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, triển khai (hoặc tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh) áp dụng bộ công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại Công văn số 11932/VPCP-KSTT ngày 08/11/2017 của Văn phòng Chính phủ (có đính kèm) hoặc (xem văn bản tại http://skhdt.baclieu.gov.vn, Phòng Đăng ký kinh doanh) tùy vào điều kiện thực tế để xây dựng, rà soát, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật. Quý đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/01/2018 để tổng hợp.
   KIM THÊU (PHÒNG ĐKKD)
 
 

Số lượt người xem: 306 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày