SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
0
8

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 05/01/2018, 19:00

Kê khai thông tin về người phụ trách kế toán, người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng

Thực hiện Văn bản số 9532/BKHĐT-ĐKKD ngày 17/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kê khai thông tin về người phụ trách kế toán, người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng.

Ảnh minh họa

Kê khai và cập nhật thông tin phụ trách kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, cụ thể: Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 174) quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán về kế toán trưởng, phụ trách kế toán:
Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị (quy định tại khoản 2 Điều này). Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
2. Phụ trách kế toán:
a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng“.
Như vậy, theo quy định này thì có một số doanh nghiệp chỉ có phụ trách kế toán mà không có kế toán trưởng.
- Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 174 quy định về thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán:
Điều 22. Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị kế toán khác quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này được thuê đơn vi kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.
4. Người được thuê làm dịch vụ kế toán có quyền và trách nhiệm của người làm kế toán tại quy định khoản 2, khoản 3 Điều 51 Luật Kế toán. Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng quy định tại Điều 55 Luật Kế toán.
Theo quy định này thì người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng quy định tại Điều 55 Luật Kế toán.
- Hiện nay, khối thông tin trong mẫu “Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và mẫu “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Thông tư số 20) chỉ có thông tin về Kế toán trưởng mà chưa có thông tin về Phụ trách kế toán hoặc Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng để doanh nghiệp kê khai.
Để thực hiện thống nhất về quy định Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán giữa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 20 với quy định tại Điều 20 Nghị định 174, đồng thời giúp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin phục vụ cho quản lý thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin về “Phụ trách kế toán“ hoặc “Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng“ vào thông tin của “Kế toán trưởng“ trên Giấy đề nghị đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 20.
Ví dụ 1: Doanh nghiệp siêu nhỏ A có bà Nguyễn Hồng Anh làm phụ trách kế toán thì kê khai vào thông tin “Họ và tên Kế toán trưởng“: Nguyễn Hồng Anh (phụ trách kế toán).
Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có ký hợp đồng thuê dịch vụ làm kế toán trưởng đối với Công ty X và Công ty X cử bà Nguyễn Thị Lan làm kế toán trưởng tại Doanh nghiệp B theo hợp đồng đã ký kết thì kê khai vào thông tin “Họ và tên Kế toán trưởng“ của Doanh nghiệp B: Nguyễn Thị Lan (người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng).
KIM THÊU (Phòng ĐKKD)

Số lượt người xem: 317 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày