SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
9
0
2

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 25/12/2017, 10:05

Văn bản số 9303/BKHĐT-QLKTTW của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10/11/2017 trình báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp

           Thực hiện Công văn số 4662/UBND-TH ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo, đề xuất một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9030/BKHĐT-QLKTTW để xử lý khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ. Quý đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/01/2018 để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh.
KIM THÊU (Phòng ĐKKD) 

 


Số lượt người xem: 346 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày