SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
8
4

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 02/10/2017, 14:30

Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán

             Ngày 15/8/2017  Tổng Kiểm toán Nhà nước  ban hành  Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN về việc Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán sẽ thay thế cho Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN.

 

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quy định các điều kiện doanh nghiệp kiểm toán được xem xét, lựa chọn ủy thác hoặc thuê kiểm toán gồm:

Là doanh nghiệp kiểm toán đã đủ điều kiện hoạt động hợp pháp, được chấp thuận có tên trong danh sách công khai của Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hoặc Ngân hàng thế giới (WB) lựa chọn hàng năm.

Trong 3 năm trước liền kề không có sai phạm bị cơ quan nhà nước hoặc Hội nghề nghiệp về kiểm toán xử lý liên quan đến chất lượng kiểm toán.

Doanh nghiệp kiểm toán trong năm hiện tại và trong 2 năm trước liền kề không thực hiện dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính cho khách hàng là đơn vị được kiểm toán mà KTNN ủy thác hoặc thuê kiểm toán; Không thực hiện các dịch vụ trên trong thời kỳ được kiểm toán thuộc nội dung kiểm toán mà KTNN ủy thác hoặc thuê kiểm toán.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/9/2017

                                                TN (Phòng Đăng ký kinh doanh)

 


Số lượt người xem: 265 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày