SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
3
8

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 18/08/2017, 14:00

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV

          Ngày 14/8/2017, sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu nhận được văn bản số 141/QDNNVV-NVUT ngày 09/8/2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV.

 

            Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với các nội dung sau:

            - Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác đến hết ngày 31/12/2017.

            - Hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, Quỹ sẽ tổng hợp, lựa chọn hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ đầy đủ, phù hợp theo các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6 của Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện tại các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ để ủy thác cho ngân hàng nhận ủy thác cho vay.

            Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu thông báo đến các quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, nếu có nhu cầu xin liên hệ đến các Ngân hàng được ủy thác để được hỗ trợ của chương trình.

Phòng Đăng ký kinh doanh (HT)

            (công văn số 30/QDNNVV-NVUTcông văn số 89/QDNNVV-NVUT)

 


Số lượt người xem: 358 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày