SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
5
7

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 21/07/2017, 16:35

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM

             Tình hình doanh nghiệp thành lập mới

Trong 06 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh 133 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 814.670 triệu đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 143,78% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước

Tình hình doanh nghiêp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2015-2017

 

 

 

Số doanh nghiệp thành lập mới phân theo loại hình như sau:

DNTN:                             25 DN; Vốn đăng ký:   30.140 triệu đồng;

Công ty TNHH MTV:     86 DN; Vốn đăng ký:   412.530 triệu đồng;

Công ty TNHH:              18 DN; Vốn đăng ký:   145.500 triệu đồng;

Công ty Cổ phần:                    04 DN; Vốn đăng ký:   226.500 triệu đồng.

Đến hết Quý II năm 2017, toàn tỉnh 2.025 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký là 16.407 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2017 đạt 6,13 tỷ đồng, tăng 129,12% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2017 là 2.623 lao động, tăng 18,15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, đến hết Quý II năm 2017, có 232 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, giảm 21,62% so cùng kỳ; tập trung các nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, thay đổi ngành nghề, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện theo pháp luật,...

Qua số liệu trên cho thấy việc triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã có tác động tích cực đến số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2017, về cả mặt số lượng lẫn chất lượng. Qua đó cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp.

 Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2017 của toàn tỉnh là 34 doanh nghiệp, tăng 88,89% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng đầu năm 2015-2017

 

 

Trong tổng số 34 doanh nghiệp giải thể, có 18 doanh nghiệp tư nhân chiếm 52,94%; có 08 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 23,53%;06 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 17,65% và 02 công ty cổ phần chiếm 5,88%.

 Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và tạm ngừng hoạt động

Đến hết Quý II năm 2017, số doanh nghiệp tạm ngừng của toàn tỉnh là 07 doanh nghiệp. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp  đang tạm ngừng hoạt động.  

Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh./.

                                                                                                                  TN (Phòng Đăng ky kinh doanh)


Số lượt người xem: 503 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày