SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
1
2
2
6

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 02/06/2017, 15:40

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn 1 ngày làm việc - Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá trong 4 tháng đầu năm 2017

Trong 4 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 366,970 tỷ đồng, tăng 6,2%  về số doanh nghiệp và tăng 46% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Qua đó cho thấy doanh nghiệp trong những tháng đầu năm tăng nhanh về số đồng thời số lượng vốn doanh nghiệp tham gia vào thị trường cũng tăng đáng kể. Số doanh nghiệp thành lập mới phân theo loại hình như sau: DNTN: 17 DN; Vốn đăng ký: 15.740 triệu đồng; Công ty TNHH MTV:  57 DN; Vốn đăng ký: 214.230 triệu đồng; Công ty TNHH: 10 DN; Vốn đăng ký: 112.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần: 02 DN; Vốn đăng ký: 25.000 triệu đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp 4,267 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đến thời điểm 30/4/2017 toàn tỉnh 1.994 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký là 15.809 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thay đổi nội dung có khoản 140 lượt, nội dung thay đổi tập trung chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn đầu tư nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Gần đây có sự thay đổi của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016  quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng một số doanh nghiệp tư nhân đã chuyên đổi loại hình sang công ty TNHH.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh là 20 doanh nghiệp và 15 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Phòng Đăng ký kinh doanh luôn thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Chủ động phối hợp với cơ quan thuế kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong thời gian qua, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp rút ngắn thời gian từ 3 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc đối với hồ sơ thành lập mới  theo cam kết với VCCI Chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi và giúp doanh nghiệp sớm có điều kiện tham gia thị trường Phòng đăng ký kinh doanh chủ động thực hiện rút ngắn thời gian xuống còn 1 ngày làm việc. Đối với hồ sơ thay đổi nội dung, cũng hỗ trợ doanh nghiệp sớm nhận kết quả khi hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ và hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh chủ động xử lý để doanh nghiệp có thể nhận kết quả trong ngày. Trường hợp không thể xử lý trong ngày Phòng Đăng ký kinh doanh hỗ trợ gửi kết quả doanh nghiệp qua Bưu điện giúp doanh nghiệp khi doanh nghiệp không thể trực tiếp đến nhận./.

TN (Phòng Đăng ký kinh doanh)


Số lượt người xem: 372 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày