SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
1
3
1
6

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Bảy, 14/01/2017, 09:40

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2016

          Trong năm 2016 đăn tiếp nhận khoản 1.410 hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó 238 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 610.945 triệu đồng, Số doanh nghiệp thành lập mới phân theo loại hình như sau:

          DNTN:                           73 DN; Vốn đăng ký:        70.075 triệu đồng;

          Công ty TNHH MTV:   129DN; Vốn đăng ký:   388.969 triệu đồng;

          Công ty TNHH:             27 DN; Vốn đăng ký:       67.400 triệu đồng;

          Công ty Cổ phần:                    9  DN; Vốn đăng ký:        84.500  triệu đồng;

          Lũy kế đến 31/12/2016 trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu 1.947 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký là 15.569 tỷ đồng.

Số lao động được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 là 2.439 lao động.

- Trong năm cũng phát sinh 221 đơn vị trực thuộc, trong đó: 108 chi nhánh, 09, văn phòng đại diện và 103 địa điểm kinh doanh

- Tình hình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  514  lượt hồ sơ đăng ký

- Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuôc: Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh là 63 doanh nghiệp và 62 đơn vị trực thuộc.

 - Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và tạm ngừng hoạt động: Lũy kế đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 23 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động.  

- Tình hình hỗ trợ đào tạo, trong năm đã phối hợp với Liên Minh HTX và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật tổ chức 2 lớp tập huấn kế toán cho HTX năm 2016 và 3 lớp Kế toán doanh nghiệp với số lượng học viên tham gia là 160, kinh phí nguồn ngân sách điạ phương

Trong những năm qua, Doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp ngân sách địa phương và góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội./

                                                          Phòng Đăng ký kinh doanh - TN


Số lượt người xem: 299 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày