SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
9
5
7

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Bảy, 14/01/2017, 09:40

Quy định mới về phí chứng thực

 Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

 Theo đó, tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại Phòng Công chứng; yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì phải nộp phí chứng thực theo mức phí như sau: Phí chứng thực bản sao từ bản chính, mức thu là 2.000 đồng/trang (từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính). Phí chứng thực chữ ký mức thu là 10.000 đồng/trường hợp (là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản). Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch, mức thu là 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch; trường hợp chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch, mức thu là 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch; trường hợp sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực, mức thu là 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản sẽ miễn các loại phí trên khi thực hiện giao dịch.

Quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

                                                          Phòng Đăng ký kinh doanh (TN)


Số lượt người xem: 258 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày