SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
8
2
1

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 14/04/2016, 07:25

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu Quý I năm 2016

         1. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I năm 2016

Trong Quý I năm 2016, tỉnh Bạc Liêu có 65 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164,28 tỷ đồng, giảm 26,1% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 72,5%; vốn tăng 12,7%).

Số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 37 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình doanh nghiệp tư nhân là 20 doanh nghiệp, loại hình Công ty TNHH 2 thành viên là 6 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 2 doanh nghiệp.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong Quý I năm 2016 đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2015. Phân theo loại hình thì trong Quý I năm 2016 công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 12 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 1 thành viên là 3,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 2 thành viên là 1,2 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,0 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I năm 2016 là 624 lao động, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm 31/3/2016 toàn tỉnh có 1.831 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký là 14.846 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quý I năm 2016 có 132 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015; tập trung các nội dung thay đổi vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính...

2. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong Quý I năm 2016

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh của toàn tỉnh là 9 doanh nghiệp, trong đó: có 3 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 33,3%; có 1 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 11,1% và có 5 doanh nghiệp tư nhân chiếm 55,6%.

3. Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong Quý I năm 2016

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong Quý I năm 2016 của toàn tỉnh là 15 doanh nghiệp, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp giải thể tăng 62%). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong Quý I năm 2016 phân theo loại hình: có 4 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 26,7%; có 4 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 26,7% và có 7 doanh nghiệp tư nhân chiếm 46,6%.  


Số lượt người xem: 470 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày