SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
2
7

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Ba, 24/03/2020, 10:45

Triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

             Thực hiện Công văn số 980/UBND-KT ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 của tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1420/BKHĐT-HTX ngày 05/3/2020.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan với chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 (theo Đề cương và Phụ lục số liệu kèm theo Công văn số 1420/BKHĐT-HTX ngày 05/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 của các đơn vị bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2020; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ hộp thư điện tử: danhchuongskhdt@gmail.com để tổng hợp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan
Chi tiết, xem tại đây:
1. Công văn số 355/SKHĐT-ĐKKD ngày 20/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

              2. Công văn số 980/UBND-KT ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dan tỉnh.

DC (Phòng Đăng ký kinh doanh)


Số lượt người xem: 794 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày