SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
6
2

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Ba, 17/07/2018, 14:25

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Để thực hiện công tác hỗ trợ  đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở khóa đào tạo với nội dung như sau:
1. Các khóa đòa tạo:
1.1. Giám đốc điều hành (CEO)
Các chuyên đề: Quản trị điều hành Doanh nghiêp hiện đại cho CEO; Quản trị Marketing và Thương hiệu; Phát triển năng lực Quản trị hiệu quả dành cho CEO; kỹ năng tài chính dành cho CEO.
1.2. Giám đốc tài chính (CFO)
Các chuyên đề: Chân dung giám đốc tài chính và phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ; kỹ năng lập, soát xét và phân tích báo cáo tài chính; kỹ năng về kế toán và thuế dành cho lãnh đạo và doanh nghiệp.
1.3. Giám đốc sản xuất (CPO)
Các chuyên đề: Các phương pháp quản lý trong quản trị sản xuất chuyên sâu; Quản trị chuỗi cung ứng và xây dựng quản lý kế hoạch sản xuất; kỹ năng quản lý phân xưởng sản xuất dành cho CPO; kỹ năng dành cho giám đốc sản xuất.
2. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo công ty, chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý daonh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
3. Số lượng học viên: 25 học viên.
4. Học phí: 16.000.000 đồng/học viên.
 Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí (8.000.000 đồng/học viên), học viên chỉ phải đóng 50% còn lại (8.000.000 đồng).
5. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian
+ Tổng thời gian tham gia: 25-30 ngày.
+ Thời gian học: dự kiến trong tháng 8 hoặc tháng 10.
- Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu.
(Thời gian và địa điểm học chính thức sẽ thông báo sau khi có số đủ số lượng học viên đăng ký)
6. Chứng chỉ: Cuối khóa học, học viên sẽ được Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam - Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ.
Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia khóa học xin gửi phiếu đăng ký theo mẫu được đính kèm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu (địa chỉ số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc email: dkkdbaclieu@gmail.com  đến ngày hết ngày 30/7/2018.
Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu điện thoại: 02913.956542 – 0907.889.248 (Tú Ngân).

TN (Phòng ĐKKD)


Số lượt người xem: 290 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày