SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
5
2
0
3
Khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp Thứ Năm, 12/10/2017, 14:05

Về việc đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017

Thực hiện Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017.

Vào lúc 15 giờ ngày 11/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tổ chức cuộc họp xét chọn các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho tỉnh.

Qua trao đổi, lựa chọn, giới thiệu các Sở, ngành dự họp thống nhất đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho tỉnh (đính kèm danh sách và trích biên bản cuộc họp kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình ƯBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Phòng Đăng ký kinh doanh


Số lượt người xem: 149 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày