SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
4
3
0
3
Khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp Thứ Hai, 26/06/2017, 13:55

Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4774/HD-BKHĐT ngày 13/6/2017.

Văn bản đề xuất của quý đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 28/6/2017 để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong Quý đơn vị phối hợp thực hiện./.

Phòng Đăng ký kinh doanh


Số lượt người xem: 132 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày