SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
7
6
Khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp Thứ Bảy, 11/07/2020, 06:31
Về việc đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017  (12/10)
Thực hiện Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017. Vào lúc 15 giờ ngày 11/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài ...
Mời họp xét chọn đề cử khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017  (10/10)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10/10/2017 về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời đại diện lãnh đạo các đơn vị dự họp để xét chọn các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho tỉnh, đề xuất khen thưởng ...
Kết quả xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012  (07/07)
Thực hiện Công văn số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì và đã có Văn bản số 665/SKH-ĐKKD ngày 26/6/2017 về việc đề xuất khen thưởng ...
Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012  (26/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Để có cơ sở trình UBND tỉnh bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành ...
Xem theo ngày Xem theo ngày