SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
5
4
8
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Ba, 07/04/2020, 08:20

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị chủ đầu tư chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2020. Ngoài ra, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm phân bổ vốn cho các xã theo đúng quy định, đảm bảo đầu tư tập trung, không dàn trải.
Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các chủ đầu tư kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến đơn vị được biết và chủ động trong công tác triển khai thực hiện./.

Tải file kèm theo:

Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh

 

Thông báo số 13/TB-SKHĐT ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phòng Tổng hợp,Quy hoạch

Số lượt người xem: 30 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày