SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
2
0
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Ba, 25/02/2020, 14:35

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 02/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 phân bổ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 2.663.954 triệu đồng. Tính đến ngày 20/02/2020, đã giải ngân được 254.713 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,56% so với kế hoạch, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

- Nguồn ngân sách địa phương:

+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 99.744/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,72% kế hoạch;

+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 85.469/1.300.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 6,57% kế hoạch.

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:

+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 69.500/388.273 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,9% kế hoạch;

Riêng nguồn bội chi ngân sách địa phương (102.700 triệu đồng), vốn trái phiếu Chính phủ (57.084 triệu đồng), vốn ODA và vay ưu đãi (219.477 triệu đồng) là chưa có giải ngân.

 

Phòng THQH.


Số lượt người xem: 68 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày