SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
3
9
3
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Năm, 26/12/2019, 10:05

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tính đến ngày 20/12/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.822.330/2.802.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,02%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 392.877/527.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,49% kế hoạch;
+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 722.830/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61,26% kế hoạch.
+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương: chưa có giải ngân.
+ Nguồn vốn tăng thu sử dụng đất 2018: giải ngân 62.745/77.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,83%.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 264.044/293.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 90,02% kế hoạch;
+ Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 113.500/113.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch;
+ Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 114.795/380.156 triệu đồng, đạt tỷ lệ 30,2% kế hoạch;
+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 83.291/113.595 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,32% kế hoạch;
+ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (90 tỷ đồng) là giải ngân được 68.248 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,83% kế hoạch.  

Phòng TH-QH


Số lượt người xem: 53 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày