SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
7
0
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Sáu, 02/08/2019, 14:20

Triển khai Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương

           Ngày 23/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương, trong đó:

          1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách địa phương: Điều chỉnh nội bộ từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết (XSKT) và chủ đầu tư thực hiện đối với một số dự án như sau:

          - Dự án đầu tư nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở: Tăng nguồn vốn XSKT từ 7.885 triệu đồng lên 8.385 triệu đồng (tăng 500 triệu đồng).

          - Dự án tôn tạo, mở rộng khu di tích Ninh Thạnh Lợi: Tăng nguồn vốn XSKT từ 6.800 triệu đồng lên 7.600 triệu đồng (tăng 800 triệu đồng).

          - Tu bổ, chống xuống cấp di tích khu căn cứ Tỉnh ủy: Giảm nguồn vốn XSKT từ 3.000 triệu đồng xuống còn 1.700 triệu đồng (giảm 1.300 triệu đồng).

          - Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 1): Giảm nguồn vốn XSKT từ 73.000 triệu đồng xuống còn 70.000 triệu đồng (giảm 3.000 triệu đồng do tiết kiệm trong đấu thầu).

          - Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Nhà Mát – Cái Cùng: Tăng nguồn vốn XSKT từ 7.100 triệu đồng lên 10.100 triệu đồng (tăng 3.000 triệu đồng, thanh toán khối lượng để kết thúc dự án).

          - Dự án cải tạo sửa chữa trường Chính trị Châu Văn Đặng: Điều chỉnh chủ đầu tư từ Trường Chính trị Châu Văn Đặng sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

          2. Điều chỉnh một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương, trong đó:

          - Nguồn Cân đối ngân sách: Giảm 64.270 triệu đồng của 08 dự án và bố trí lại 64.270 triệu đồng cho 15 dự án.

          - Nguồn XSKT: Giảm 114.644 triệu đồng của 18 dự án và bố trí lại 114.644 triệu đồng cho 21 dự án.

          Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 187/QĐ-UBND

          Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 26/TB-SKHĐT ngày 24/7/2019 về việc điều chỉnh các Kế hoạch nêu trên đến các chủ đầu tư; đề nghị các chủ đầu tư căn cứ mức vốn được phân bổ, chủ động triển khai thực hiện và giải ngân hết vốn trong năm 2019 theo như cam kết giải ngân. Đồngthời, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các chủ đầu tư báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

         


Số lượt người xem: 186 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày