SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
5
9
0
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Năm, 04/07/2019, 11:10

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Qua kết quả rà soát, đối chiếu số liệu tạm ứng, số dư dự toán và nhu cầu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2018 của Sở Tài chính với Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư, số vốn kế hoạch năm 2018 được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là hơn 480 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là hơn 119 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là hơn 361 tỷ đồng.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 1045/UBND-TH về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch năm 2018 kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019, qua công tác rà soát, đối chiếu, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 761/STC-ĐT và văn bản 994/STC-ĐT về việc thống số liệu đầu tư công kế hoạch năm 2018 được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đề nghị các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 nhưng chưa giải ngân hết vốn trong năm, có nhu cầu sử dụng và thanh toán vốn còn lại trong năm 2019 thì liên hệ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định.

Và nhằm đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2018 kèo dài  thời gian thanh toán sang năm 2019, trong quá trình thực hiện chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh, có những khó khăn vướng mắc xin báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến các chủ đầu tư được biết và tổ chức thực hiện./.

 Tài liệu đính kèm.

Phòng THQH.


Số lượt người xem: 119 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày