SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
3
5
4
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Hai, 27/05/2019, 14:35

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 5/2019 (đến ngày 17/5/2019)

Tính đến ngày 17/5/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 521.865/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 19,21%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn tăng thu sử dụng đất năm 2018) giải ngân được 211.462/605.049 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34,95% kế hoạch;
Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 192.730/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,33% kế hoạch.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 87.287/293.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,76% kế hoạch;
Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 13.277/113.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,7% kế hoạch;
Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 3.536/294.521 triệu đồng, đạt tỷ lệ 1,2% kế hoạch;
Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 13.573/113.595 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,95% kế hoạch;
Riêng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (90 tỷ đồng) là chưa có giải ngân.
(Từng nguồn vốn cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Số lượt người xem: 168 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày